arrow

Tabulka ploch

kanceláře
offices
obchody
retails
restaurace
restaurant
společné prostory
common areas
sklady
storages
terasy
terrace
6. NP / floor 3 141 276
5. NP / floor 3 441 277
4. NP / floor 3 438 277
3. NP / floor 3 439 277
2. NP / floor 3 427 277 921
1. NP / floor 1 745 81 853 31
1. PP / underground 1 082 1 345
2. PP / udnerground
3.PP / underground
4. PP / underground
5. PP / underground
CELKEM / TOTAL 18 631 1 163 853 1 505 1 376 921
ADD ON 4%
Upozornění: Plochy uvedené v tabulce jsou plochy jsou z doby výstavby objektu a nemusejí zcela odpovídat reálně naměřeným plochám.


Kontaktní formulář
developer
BDP Development
The BLOX building - Evropská 2758/11
160 00 Praha 6
+420 220 183 800
pronajímatel
Cushman & Wakefield
Petr Markvart / +420 724 835 424 /
petr.markvart@cushwake.com
Jaromír Zahrada / +420 778 421 590 /
jaromir.zahrada@cushwake.com
Sofia Strečanská / +420 702 239 900 /
sofia.strecanska@cushwake.com
Podmínky použití

Veškeré vyobrazení nemovitých věcí v projektu TELEHOUSE, jejich součástí či příslušenství má pouze ilustrativní charakter. Toto vyobrazení projektu či jakékoli jeho části, popř. společně s případně poskytnutými informacemi týkajícími se prostor v projektu, není nabídkou na uzavření jakéhokoli právního jednání ani příslibem či závazkem takové právní jednání uzavřít. Konečná vnější i vnitřní vizuální podoba celého objektu i jakékoli jeho části a užité materiály či výrobky se mohou od vyobrazení projektu na těchto internetových stránkách lišit. Podoba projektu může být postupně upřesňována či měněna v rámci smluvní dokumentace uzavírané se zájemci.

Při případném sporu se spotřebiteli je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, příp. jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky postupem dle zákona o ochraně spotřebitele.

Ochrana osobních údajů

Společnost GP26, a.s. se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČ: 24763896 (dále jen „Správce“), tímto informuje všechny fyzické osoby, které přímo či nepřímo kontaktovaly Správce či s ním jakkoli vstoupily do jednání za účelem projevení zájmu o koupi či pronájem nemovitých věcí tvořících realitní projekt TELEHOUSE OFFICES Prague  prezentovaný na této internetové stránce (dále jen „Osoby“), že Správce zpracovává osobní informace poskytnuté Osobami, a to za účelem prezentace uvedeného realitního projektu na této internetové stránce, na čemž má Správce oprávněný zájem, a dále za účelem sjednání, uzavření a plnění potřebných právních jednání směřující k pronájmu předmětných nemovitých věcí a plnění těchto právních jednání a za účelem plnění povinností Správce stanovených právními předpisy souvisejícími s vypracováním nabídky a smluvní dokumentace. Informace týkající se ukládání či zpracování cookies včetně informací o jejich nastavení jsou k dispozici v samostatné liště umístěné v dolní části internetových stránek, příp. na internetových stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/. V případě, že jste udělili souhlas s zasíláním obchodních sdělení, zpracovává správce také vaše kontaktní údaje pro marketingové účely a zejména pro zasílání obchodních sdělení o daném rezidenčním projektu, včetně nabídek na pronájem nemovitostí v rámci projektu.

Správce může za výše uvedenými účely předávat osobní údaje Osob i třetím osobám spolupracujícím se Správcem v souvislosti s prodejem či pronájmem předmětných nemovitých věcí, tj. s realitní kanceláří (zprostředkovatelem), právními, účetními či daňovými poradci, provozovatelem této internetové stránky a subjektem, který obstarává realizaci klientských změn nabízených nemovitých věcí. Osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovány, náleží veškerá práva stanovená za účelem ochrany osobních údajů podle platné a účinné právní úpravy. Správce můžete v souvislosti s jejich uplatněním kontaktovat písemně na adrese jeho sídla uvedené výše a či pomocí elektronické komunikace na adrese info@telehouse-offices.cz.

Soubory cookie využívané na našich stránkách a jejich nastavení naleznete zde.